Mobile
0979 770 480

Dự án Phú Lương, Hà Đông đến ngày 05/01/2016. Chủ đầu tư dự án đã thi công thêm các tuyến đường 30m cụ thể là tuyến C1, C2 và N2.

Hình ảnh thi công Dự án Phú Lương cụ thể như sau:

Tuyến đường C1 30m đầu hồi BQL dự án PHú Lương đang được thi công

Tuyến C2 rộng 30m Dự án Phú Lương đang được thi công

Tuyến N2 trước mặt BT5 Dự án Phú Lương đang được thi công

Tuyến đường N3 đã đổ cát chất tải

Thêm tuyến N4 cạnh dải cây xanh

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tiến độ của Dự án Phú Lương.