Mobile
0979 770 480

Hiện nay do điều kiện kinh tế rất nhiều khách hàng không đủ tiền mua ĐẤT LIỀN KỀ DỰ ÁN PHÚ LƯƠNG, vì vậy đang cần mua lại suất đất dịch vụ Phú Lương.

Yêu cầu: Thủ tục hồ sơ rõ ràng, có xác nhận của địa phương.

Cá nhân cần chuyển nhượng quyền xn gọi: 0979 770 480