Mobile
0979 770 480

Tiến độ thi công hạ tầng đất liền kề dự án Phú Lương đến đâu?

Liền kề Phú Lương có thi công đảm bảo thời gian như đã đề ra?

Để đảm bảo tiến độ thi công Dự án KĐTM Phú Lương đúng tiến độ đã đề ra. Hiện nay Chủ đầu tư dự án Phú Lương đang cùng với toàn bộ 05 nhà thầu về thi công hạ tầng đang ngày đêm thực hiện và tiếp tục đẩy mạnh công tác thi công.

Kế hoạch trong năm 2015 sẽ hoàn thành toàn bộ hạ tầng Khu đô thị mới Phú Lương.

Hình ảnh thi công liền kề Dự án Phú Lương