Mobile
0979 770 480

Sơ đồ bản đồ Quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án Khu đô thị mới Phú Lương

 

Phối cảnh không gian Dự án Phú Lương

 

 

Phối cảnh Khu đô thị Phú Lương

 

Quy hoạch phân lô Dự án Phú Lương